Pogrebna oprema, organizacija pogreba, mednarodni prevoz pokojnika - Pogrebne storitve Babajič

Oporoka

Oporoka je pravno veljavni dokument, v katerem je opredeljeno, komu se naj dodeli premoženje oporočitelja in v kakšnih razmerjih. Več o oporoki in dedovanju si lahko preberete na spodnjih povezavah:

Ekshumacija, izkop pokojnika - Pogrebne storitve Babajič

Zapuščina

Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije prejmete svojci v roku tridesetih dni od vpisa smrti v matično knjigo umrlih ustrezna navodila. Svetovali vam bodo tudi kdaj se lahko uveljavlja pravica do sorodnikove pokojnine.

Najbližji sorodnik na matičnem uradu v roku tridesetih dni od vpisa smrti v matično knjigo umrlih predloži naslednje podatke za sestavo smrtovnice:

  • osebne podatke o dedičih (rojstni podatki, državljanstvo, poklic, bivališče);
  • podatke o nepremičnem premoženju (zemljiško-knjižni izpisek, posestni list);
  • podatke o premičnem premoženju (hranilne knjižice, tekoči račun, prometno dovoljenje);
  • podatki o morebitni gotovini, vrednostnih papirjih, dragocenostih;
  • obvestilo o lastninskem certifikatu, o morebitnem zavarovanju pokojnega za primer smrti, orožni list, ali je bil pokojni zavarova za primer smrti, podatke o morebitnih dolgovih;
  • vse pokojnikove dokumente (osebno izkaznico, potni list itd.), da se uničijo.

POKLIČITE

+386 (0)31 600 877

… ALI IZPOLNITE SPODNJI OBRAZEC: