Pogrebna oprema, organizacija pogreba, mednarodni prevoz pokojnika - Pogrebne storitve Babajič

Pogrebnina in posmrtnina

Pogrebnina in posmrtnina sta obliki denarne pomoči socialno šibkejšim ob izgubi družinskega člana.

Pogrebnina je denarni prejemek, namenjen za pomoč pri kritju stroškov pogreba družinskega člana. Posmrtnina je denarni prejemek, namenjen finančni pomoči svojcem umrlega. Družinski član umrlega, mora za pridobitev pomoči v roku enega leta od datuma smrti umrlega na centru za socialno delo oddati vlogo. 

Pogrebi, pogrebna oprema, žalovanje - Pogrebne storitve Babajič
Ekshumacija, izkop pokojnika - Pogrebne storitve Babajič

Kot družinski člani umrlega se štejejo naslednje osebe (upravičenci):

 • zakonec oz. oseba, s katero je pokojni živel v življenjski skupnosti, ki je po zakonu izenačena z zakonsko zvezo,
 • otroci in pastorki pokojnika,
 • starši pokojnika,
 • bratje ali sestre pokojnika,
 • vnuki ali vnukinje pokojnika,
 • nečaki ali nečakinje pokojnika.

Za upravičenost posmrtnine mora vlagatelj izpolnjevati tudi druge pogoje:

 • je upravičenec socialno varstvenih pravic (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek...)
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov ne presega zakonsko določeni cenzus
Pogrebna oprema - Pogrebne storitve Babajič

Vlogo za pogrebnino in posmrtnino lahko vloži: državljan republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče v Sloveniji ali tujec, ki ima dovoljenje za stalno bivanje v Sloveniji in stalno prebivališče v Sloveniji.

Pogrebna oprema, organizacija pogreba, mednarodni prevoz pokojnika - Pogrebne storitve Babajič

Zakonsko določen cenzus je odvisen od števila družinskih članov vlagatelja ter od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka in trenutno znaša za:

 • samsko osebo 1,47 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 591,20 €;
 • družino z 2 odraslima osebama 2,04 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 820,45 €;
 • družino z 2 odraslima osebama in 1 otrokom 2,74 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1101,97 evrov, z 2 otrokoma 3,33 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.339,26 €,
 • - enostarševsko družino z 1 otrokom 2,35 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 945,12 evrov, z 2 otrokoma 3,12 osnovnega zneska minimalnega dohodka oz. 1.254,80 €.

Za upravičenost pogrebnine mora vlagatelj pravtako izpolnjevati tudi druge pogoje:

 • je upravičenec socialno varstvenih pravic (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek...);
 • dohodek vlagatelja ali skupni lastni dohodek družinskih članov ne presega zakonsko določeni cenzus (617 evrov za samsko osebo ali 925 evrov za družino).

Vlogi je potrebno priložiti dokazila o smrti (mrliški list), če pa smrt še ni vpisana v matični register pa lahko predračun oz. račun pogrebnega podjetja za opravljeni pogreb (za pogrebnino), ki je naslovljen na vlagatelja.

Denarna pomoč, kot sta pogrebnina in posmrtnina se ne vračata.

Pogrebi, pogrebna oprema, žalovanje - Pogrebne storitve Babajič

POKLIČITE

+386 (0)31 600 877

… ALI IZPOLNITE SPODNJI OBRAZEC: