Pogrebna oprema, organizacija pogreba, mednarodni prevoz pokojnika - Pogrebne storitve Babajič

Lokalni pogreb

Bodisi pričakovano ali nepričakovano smrt svojcev in bližnjih spremljata žalost in bolečina.

Kljub žalovanju je pokojniku potrebno omogočiti dostojno slovo.

Naše podjetje vam pomaga urediti vso potrebno dokumentacijo, organizacijo in izvedbo pogrebne slovesnosti v skladu z vašimi željami.

Pogrebi, pogrebna oprema, žalovanje - Pogrebne storitve Babajič

Naše pogrebne storitve zajemajo:

  • Prevzem in prevoz pokojnika
  • Ureditev in oblačenje pokojnika
  • Ureditev potrebne dokumentacije (prijava smrti, pridobitev mrliških listov…)
  • Vso potrebno pogrebno opremo (krste, žare, nagrobna obeležja…)
  • Priprava prostora / vežice za poslovitev
  • Naročimo in dostavimo cvetne aranžmaje
  • Glasbene storitve (pevci, izvajalci glasbe-trobenta, violina, saksofon…)
  • Izdelava fotografij in objava smrtovnic na spletu, radiu , časopisu
  • Svetovanje pri povračilu pogrebnine, posmrtnine in drugih pravic
  • Druge storitve (glede na vaše želje)

Ko nastopi smrt

Če nastopi smrt na domu, najprej moramo poskrbeti za mrliški ogled. V tem primeru pokličemo pristojno zdravniško dežurno službo. Dežurni zdravnik po pregledu pokojnika izda zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti oziroma v primeru nepojasnjene smrti napoti pokojnika na obdukcijo.
Po opravljenem zdravniškem pregledu lahko stopite v kontakt z nami in vam bomo pomagali pri organizaciji prevoza in pogrebni slovesnosti.

Če nastopi smrt v bolnišnici, zdravstvenem zavodu, domu starejših občanov, vojašnici ali drugem nastanitvenem objektu bodo uslužbenci objekta obvestili mrliškega oglednika in tudi svojce pokojnika.

Ko bo potrebna zdravniška dokumentacija pripravljena lahko pogrebno podjetje, prevzame in odpelje pokojnika.

Da lahko opravimo svoje naloge potrebujemo le osebni dokument pokojnika in pooblastilo svojcev.

 

Pogrebi, pogrebna oprema, žalovanje - Pogrebne storitve Babajič

POKLIČITE

+386 (0)31 600 877

… ALI IZPOLNITE SPODNJI OBRAZEC: