Raztros pepela

Klasičene pogrebe z žaro, danes vse pogosteje nadomeščajo novejše oblike pokopov, in sicer raztros pepela posmrtnih ostankov na pokopališču, morju ali na drugi lokaciji glede na izraženo željo pokojnega in njegovih najbližjih.

Uredimo dovoljenje in organiziramo raztros pepela zunaj pokopališč ali na morju. Organiziramo pogreb po vseh protokolih.

 • 25+ let delovanja, predanosti in izkušenj.
 • Pokličite +386 (0)31 600 877
Pogrebna oprema, organizacija pogreba, mednarodni prevoz pokojnika - Pogrebne storitve Babajič
Pogrebi, pogrebna oprema, žalovanje - Pogrebne storitve Babajič
Pogrebna oprema, organizacija pogreba, mednarodni prevoz pokojnika - Pogrebne storitve Babajič

Raztros pepela na pokopališču

Vsa večja pokopališča že imajo urejen prostor za raztros pepela. Svojci pokojnega se glede raztrosa dogovorijo na pokopališču oziroma v pogrebni službi, ki organizira pogreb. Žare s pepelom ne smete hraniti doma, lahko pa pepel raztrosite na določenem kraju zunaj pokopališča.

Morebitno drugačno ravnanje s pepelom, ki ni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Slovenije ni dovoljeno.

Pogrebna oprema, organizacija pogreba, mednarodni prevoz pokojnika - Pogrebne storitve Babajič

Raztros pepela v morje

Naše podjetje v sodelovanju s pogrebnima službama Komunale Koper d.o.o. in Okolje Piran d.o.o. omogoča raztros pepela pokojnika v morje. Po dogovoru z žalujočimi pripravimo pisno vlogo ter uredimo vse ostale formalnosti, potrebne za izvedbo pogreba na morju (raztrosa pepela v morje).

Po opravljenem raztrosu dobijo svojci v spomin pergament (listino) z vrisanimi koordinatami točke, kjer se je zgodil raztros pepela v morje.

Raztros pepela se opravi na razdalji 1,5 navtične milje severno od rta Madona v Piranu. Ladja lahko izpluje iz pomola v Piranu, Portorožu ali Luciji.

Na željo svojcev se lahko v protokol vključijo še duhovnik, govornik, trobentač in pevci.

Dan pred raztrosom, kot tudi ves preostali čas, smo v stalnem kontaktu s svojci pokojnika in ladjarjem, ki nam po pregledu vremenske prognostike potrdi ali zavrne plovbo oziroma raztros pepela v morje.

Pogrebna oprema - Pogrebne storitve Babajič

Raztros pepela na drugem izbranem kraju ...

Raztros se lahko opravi na primernem kraju, v gozdovih, na travnikih, v reke ali potoke, iz letala, balona ali čolna, za kar potrebujete soglasje pristojenga občinskega organa. Svojci se lahko odločijo za raztros pepela na zasebni površini ali na javnih mestih.

Za svojce, ki se želijo od svojih najbližjih posloviti zunaj pokopališča, pridobimo dovoljenje, ki ga izda upravna enota ali občina krajevno pristojnega občinskega upravnega organa. Svojci preminulega nam morajo podati pisno vlogo z osebnimi podatki pokojnika, vsa preostala potrebna dovoljenja pa pridobimo mi, za kar potrebujemo približno pet delovnih dni.

 • Na javnih mestih je dovoljen raztros v primeru, da pepel pokojnika ne pride v stik z drugimi osebami.
 • Pokličite +386 (0)31 600 877
Pogrebna oprema, organizacija pogreba, mednarodni prevoz pokojnika - Pogrebne storitve Babajič

Žalni protokol
pogreba na morju:

Obred se prične z vstopom pogrebnikov in svojcev pokojnika z žaro in žarnim venčkom na ladjo. Sledi:

 • plovba proti točki raztrosa;
 • trikratno zvonjenje ladijskega zvonca;
 • žalni govor;
 • raztros pepela v morje;
 • priklon žalne posadke;
 • trikratno oglašanje z ladijsko sireno;
 • vrnitev v pristanišče.

Svojci preminulega  lahko v vodo vržejo omejeno količino cvetnih listov, ki morajo prav tako biti ekološko razgradljivi in potopljivi.

Žar, vencev in ikeban se v morje ne sme odlagati.

POKLIČITE

+386 (0)31 600 877

… ALI IZPOLNITE SPODNJI OBRAZEC: